Wat is de Tzolkin?

De tijd is een spiraal

De Maya konden de banen van de planeten en de veranderingen van deze banen in de tijd, met een onwaarschijnlijk hoge nauwkeurigheid meten. De tijd was voor hen veel meer dan een klok, ze was een spiraal zonder een begin of een einde. De Maya noemden zichzelf niet alleen de herders van het universum, maar ook de herders van de tijd. De Maya waren in staat de samenhang tussen het universum, de aarde en de mensheid te ervaren. De mens werd en wordt nog steeds gezien als de verbinding tussen hemel en aarde.

Tzolkin

De Tzolkin is de heilige kalender van de Maya. Deze energetische matrix zorgt voor de verbinding tussen ieder van ons met het universum. Ze draait bij alles wat er hier op aarde gebeurt als de universele scheppingsmatrix voortdurend op de achtergrond mee. Deze matrix is het weefpatroon van de schepping dat los staat van tijd en ruimte. Het is een code die door zijn harmonische getallenrelaties en archetypische zeggingskracht de herinnering aan het hart van Al-Wat-Is openbaart. Het wachtwoord om deze te code te ontsluiten is liefde. Het is de liefde om vanuit je eigen plek voortdurend met de onbegrensdheid van alles wat mogelijk is om te gaan. Alleen jouw intentie bepaalt welke mogelijkheden er zich voor jou zullen openbaren. De Tzolkin vertegenwoordigt de universele orde. Iedere kin van de Tzolkin staat in verband met alle andere kins. Iedere kin mag je beschouwen als de toegangspoort tot de gehele matrix. Het deel is gelijk aan het geheel. Het is het ene in het vele en het vele in het ene.

De sleutelgetallen binnen de Tzolkin zijn 13 en 20. Op de juiste wijze geïnterpreteerd geeft de Tzolkin het potentieel van een ieder hier op aarde weer. Ook geeft de Tzolkin ons informatie over het waarom van bepaalde gebeurtenissen in ons leven.

De Tzolkin geeft de 13 verschillende fasen van het scheppingsproces en ook de 20 gezichten van de kwaliteit van de schepping weer. Er zijn dus in totaliteit 260 verschillende combinaties mogelijk. Ieder mens heeft bij zijn geboorte de combinatie van één van de fasen uit het scheppingsproces en één van de gezichten van de schepping, als de weergave van zijn eigen innerlijke kracht, meegekregen. Deze combinatie is de sleutel tot ieders energetische imprint.

De Tzolkin is het instrument om je eigen weg te 'lezen' waarlangs je bent gekomen, te ervaren waar je op dit moment staat en te zien waar je naar toe wilt in je proces naar een hoger bewustzijn of je werkelijke essentie. Het is het instrument om jezelf te leren kennen en bewust te kiezen voor de weg die je wilt gaan.

'Wij zijn er van overtuigd dat de mensheid zich weer op het universum moet richten, de natuur moet respecteren en elkaar als broeders en zusters moet liefhebben, samenkomen, gedachten uitwisselen en nieuwe wegen moeten bewandelen', aldus Rigoberta Menchú Tum, de winnares van de Nobelprijs voor de vrede in 1992.

Tzolkin

tzolkin